Avatar
Vitaj na Mystery Realms!
Zaregistruj sa na našom webe a zobrazia sa ti všetky položky. IP: mc.mysteryrealms.eu
Aktualizácia 1.11.
5 minute read
HolyDuckKit
Predsezónny update
[časť 1]
❖ Klanový update ❖
Do hry prichádza klanový boss, ktorý so sebou prináša nový typ truhly "klanová" a s ňou špeciálne predmety. 

Klanový boss
● Vodca klanu musí kúpiť kupón na bossa, ktorý odovzdá majiteľovi. Klan musí spĺňať podmienky, ktoré sú: minimálny počet členov 4, klanová rezidencia (spoločná rezidencia, ku ktorej majú títo členovia prístup). 
 
● Po odovzdaní kupónu vám majiteľ vytvorí portál na vami určenom mieste (vopred si ho vyberte). Zároveň dostanú všetci členovia klanu prístup ku tomuto portálu. Ak sa do klanu pridá nový člen, vodca klanu ho nahlási a požiada o právo používať portál. Taktiež, ak váš člen klan opustí, vodca požiada o odobratie práva na portál (niekedy stačí vyhodiť člena z rezidencie).
 
● Respawn klanového bossa je 24 hodín a každý, kto sa nachádza priamo v jeho aréne, získa po zabití odmenu 1 kľúč ku klanovej truhle.
● Respawn bossa je možné skrátiť o pol hodinu pomocou kupónu, ktorý odovzdáva vodca klanu majiteľovi. Skrátiť sa dá až na 1 hodinu!

Klanová truhla:
● Obsahuje špeciálne luxusné skiny, jedinečné návrhy na nové typy zbraní/zbroje, talizmany a talentové body.
● Kľúče do klanovej truhly sa nedajú posielať.
❖ Talenty ❖
Pridali sme do hry veľké množstvo nových talentov, ktoré prinesú lepší herný zážitok a diverzitu medzi hráčmi.  Vďaka ním si hráči vedia prispôsobiť herný build pre konkrétne zbrane a využiť ich potenciál naplno!

Predstavenie nových talentov:
Húževnatosť: Prináša percentuálnu odolnosť voči všetkým typom poškodení. 
Lovec: Zvyšuje percentuálne poškodenie voči príšerám a bossom.
Hrdlorez: Zvyšuje percentuálne poškodenie voči hráčom.
Kritik kúzel: Zvyšuje silu kritického poškodenia z kúzel.
Šanca na kritik kúzel: Zvyšuje šancu na kritické poškodenie z kúzel.
Ohnivé poškodenie: Percentuálne zvyšuje ohnivé poškodenie, ktoré podporuje základné poškodenie. Nastáva možnosť zapáliť protivníka.
Jedovaté poškodenie: Percentuálne zvyšuje jedovaté poškodenie, ktoré podporuje základné poškodenie. Nastáva možnosť otráviť protivníka.
Bleskové poškodenie: Percentuálne zvyšuje bleskové poškodenie, ktoré podporuje základné poškodenie. Nastáva možnosť spôsobiť 20% z daného poškodenia okolitým bytostiam.
Plošné poškodenie: Percentuálne zvyšuje plošné poškodenie, ktoré podporuje základné poškodenie. Nastáva možnosť odhodiť hráča od seba.
Krvilačnosť: Percentuálne zvyšuje základné poškodenie a silu kúzla.
Odolnosť lovca: Znižuje percentuálne prijaté poškodenie od príšer a bossov.
Odolnosť hrdloreza: Znižuje percentuálne prijaté poškodenie od hráčov.

*Ohnivé, jedovaté, bleskové a plošné poškodenie má dve formy zobrazenia. V zbraniach je zobrazené ako čisté poškodenie, no v talentoch a vierach je uvedené v percentách. To znamená, že ak máte na predmete napísané poškodenie +10 a ohnivé poškodenie +5, tak na jeden hit uberiete 15 zdravia. Avšak, ak máte +20% ohnivého poškodenia, tak uberiete (10+5+(20% z 5)) = 16 zdravia.

Zmena terajších talentov:
Úpravou si prešli aj stávajúce talenty, ako sú: 
Talent základné poškodenie: Zníženie z 0,25/úroveň na 0,15/úroveň
Talent brnenia: Zvýšenie z 0,1/úroveň na 0,25/úroveň
Talent maximálneho zdravia: Zvýšený maximálny level zo 100 na 150
Talent obnovy zdravia: Zvýšený maximálny level zo 100 na 150
Talent maximálnej many: Zvýšený maximálny level zo 100 na 150
Talent obnovy many: Zvýšený maximálny level zo 100 na 150
Talent maximálnej výdrže: Zvýšený maximálny level zo 100 na 150
Talent obnovy výdrže: Zvýšený maximálny level zo 100 na 150
 Talent sily kritiku: Znížený z 1,0/úroveň na 0,5/úroveň
❖ ZMENA VIER❖
Viery prešli úpravou, ktorá im pridala a pozmenila primárne talenty. Nové verzie vier nájdete nižšie, vrátane dotykov:

THETHUS | DOTYK
Základné poškodenie: +5 (+0.25) | (+0.5)
Zúrivosť: +5% (+1.5%) | (+3%)
Lovec: +5% (+0.25%) | (+0.5%)
Ohnivé poškodenie: +5% (+0.25%) | (+0.5%)

WADUR | DOTYK
Maximálne zdravie: 30 (+1.5) | (+3)
Obnova zdravia: 0,2 (+0.05) | (0.1)
Obrana: 5 (+0.5) | (1.5)
Húževnatosť: 1% (+0.1%) | (+0.15%)

VIANA | DOTYK
Sila kritiku: +5% (+1.5%) | (+3%)
Šanca na kritik: +5% (+1.5%) | (+3%)
Hrdlorez: +5% (+0.25%) | (+0.5%)
Bleskové poškodenie: +5% (+0.25%) | (+0.5%)

DRULA | DOTYK
Maximálna mana: +30 (+1.5) | (+3)
Obnova many: +0.2 (+0.05) | (+0.1)
Sila kúzel: +5% (+1.5%) | (+3%)
Sila kritiku kúzel: +5% (+1.5%) | (+3%)

ERDELL | DOTYK
Maximálna výdrž: +30 (+1.5) | (+3)
Obnova výdrže: +0.2 (+0.05) | (+0.1)
Poškodenie projektilu: +5% (+1.5%) | (+3%)
Jedovaté poškodenie: +5% (+0.25%) | (+0.5%)
 
 
Začína sezóna!
Začína sezóna!
 Dnešným dňom sa spustila Sezóna I., ktorá bude trvať 50 dní. Počas tejto doby sa pridalo množstvo limitovaných predmetov a nákresov, vrátane nových druhov zbraní a skinov, ktoré po sezóne nebude možné znovu získať. Sezóna sa bude deliť na tri...
HolyDuckKit
3 minute read
Vitajte na Mystery Realms!
Vitajte na Mystery Realms!
Vitaj na hernom portáli Mystery Realms, neobyčajnom mieste, kde sa malá skupina priateľov snaží splniť veľký sen. Chceme dokázať, že sa to dá robiť i tou správnou cestou, preto neváhaj a pridaj sa k nám, kde na teba čaká priateľská komunita,...
HolyDuckKit
2 minute read